ОБЛАСТИ НА ПОЛЗВАНЕ

Сайтове и апартаменти

Благодарение на съществуващите котли за централно отопление, достигащи до 600 000 Kcal / h, Deha Heat Systems имат капацитет да отопляват многофамилни сгради или дори обекти, съставени от множество апартаменти. В Турция, благодарение на патентованата специална система за котли, която може да гори всички маси на твърдо гориво с диаметър до 5 см от прахообразните въглища, произведени от Deha Heat, тя осигурява по-икономично нагряване от другите отоплителни системи.

Благодарение на системата за автоматично зареждане в нашите котли за централно отопление, потребителите на отоплителното тяло се затоплят с по-малко труд, удобно на по-икономични цени.

Нашите продукти за апартаменти и сайтове
Deha 90 - 600
Част въглища 90 - 600