СЕКЦИОННИ КОТЛИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ С АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ

DEHA 90-600 STK

СЕКЦИОННИ КОТЛИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ С АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ

- 90.000 - 600.000 KCal/h
- ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ С МИКРО КОНТРОЛ
- НАГРЕВАТЕЛНА СЕКЦИЯ С 5 ПРЕХОДА
- БЕЗ ДИМ, БЕЗ МИРИЗМА И ПУШЕК
- ПРОДУКТИВНО ИЗГАРЯНЕ – КОМИН БЕЗ ПУШЕК
Инверторна технология – Енергоспестяващ енергиен клас А++

Свикнали сме да чуваме термина„ ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ” когато става въпрос за високоефективни климатици и бяла техника – тази технология вече се използва и в котлите на твърдо гориво с отличителното качество на „ДЕХА”- лидер в иновациите. Инверторната система е технология на бъдещето, която се отличава с редица предимства спрямо прилаганите стандартни системи, а именно възможно най-ниска консумация на електричество и гориво според физичните закони, много по-продължителен живот на двигателя на подаващата система, абсолютно безшумна работа и възможност за ползване с малки евтини генератори.


ПРОДУКТИВНА СИСТЕМА С ДОЛНО РАЗПОЛОЖЕН КОМИН

Друг фактор, който в голяма степен повлиява ефективността на котела е разположението на комина. При котлите с горно разположен комин изгорелите газове излизат през комина без да предават топлината на котела. Температурата на комина е висока. А това води до излишен разход на гориво.

Продуктивната система с долно разположение на комина е стандартна особеност на всичките ни модели, благодарение на което температурата на комина е сравнително ниска, съответно консумацията на гориво е доста по-ниска спрямо останалите котли от този тип.


КОТЕЛ С АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГОРЕНЕ НА ВЪГЛИЩА ТИП ОРЕХ

В котлите СЪС СТОКЕР „ДЕХА” е използвана шнекова спирала, която подава въглища тип орех без да е нужно да се натрошават, което премахва задължението да ползвате въглища тип лешник. Шнековата спирала за подаване на въглища е проектирана по различен начин от спиралата за зърно и е с 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ. 


БЕЗ ДИМ, БЕЗ МИРИЗМА И ПУШЕК

В котелното си помещение имате обикновена машина или ДЕХА? С последната технология на горене, Деха оставя огъня в горивната камера, без да привлича пламъка към бункера за гориво. В стокера няма огън, няма миризма и пушек и не се поврежда. Уплътнителите на всички капаци са с дълъг експлоатационен живот, устойчиви са на 350оС и осигуряват отлично уплътнение. В котелното помещение няма дим, миризми, пушек. Дотолкова, че можете да монтирате котела си в гаража и да паркирате превозното си средство без притеснения.


ПРОДУКТИВНО ИЗГАРЯНЕ – КОМИН БЕЗ ДИМ

Като допълнение към долния вход за въздух на котлите с ръчно подаване има помощен горен въздушен отвор, който допълва процеса на изгаряне, като минимизира количеството CO и осигурява ефективно изгаряне. Тези предимства на системата осигуряват пълно изгаряне и съответно икономия на гориво и удължен срок за почистване. ДЕХА щади средствата и усилията ви и наред с това защитава околната среда - подпомага усилията ви да оставите един по-чист и по-добър свят на бъдещите поколения, без да замърсява природата.


ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ С МИКРО КОНТРОЛ

Контролният панел е проектиран с ДИГИТАЛЕН СЕНЗОР с висока чувствителност (1°C) спрямо останалите от този тип, притежава оборудване и гъвкавост, необходими за безпроблемното изгаряне на всякакви твърди горива - отново преференциално предимство на „ДЕХА”. Дигиталният контролен панел, проектиран и разработен изцяло в нашия отдел за изследователска и развойна дейност, предоставя комфорта и сигурността да контролира котела със завидна стабилност дори спрямо уредите на течни и газообразни горива.