EN İYİ KAT KALORİFERİ KAZANI NEDEN DEHA ?

ALTTAN BACALI VERİMLİ KALORİFER KAZANI

Kalorifer kazanının verimliliğini büyük ölçüde etkileyen diğer bir faktör, baca çıkışının kazan üzerindeki konumudur. Ateşin ve sıcaklığın kendi doğal hareketi yukarıya doğrudur. Bu sebepten, üstten bacalı kazanlarda yanmış gazlar ısıyı kazana aktarmadan bacanın emişiyle birlikte bacadan çıkıp gider. Baca sıcaklığı yüksektir. Bu durum yakıt israfına neden olur. Kış sonunda toplamda yakılan yakıt miktarı bir dairede birkaç ton fark eder. Düşük maliyetle üretilmiş bir stokerli kazanı ucuza alıp kar ettiğini düşünen kullanıcı, birinci yılın sonunda yakıta ve kazana ödediği bedeli toplayınca hayal kırıklığına uğrar. Bu yüksek sarfıyatın bedeli kullanıcı tarafından her yıl ödenir. Günümüz şartlarında katı yakıt fiyatlarının yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi daha iyi anlaşılıyor. Yüksek miktarda yakılan yakıt, ekonomik olarak bütçeye zarar verdiği gibi, yakıtı kazana yüklerken yapılan işçiliği artırır, kazanı ve bacayı daha sık temizlemeyi gerektirir. Yaktığı yakıtın ısısını tam olarak alamayan stokerli kazan, ayarlanan dereceye ulaşmak için devamlı çalışır. Sürekli çalışma halindeki stokerli kazanın mekanik aksamları da kısa sürede ömürünü tamamlar. Bu durum garanti süresinin kısa olmasının sebeplerindendir. Kazanın sürekli çalışması doğal olarak elektrik tüketimini de artırır. 

Ürettiğimiz bütün kalorifer kazanlarında bacanın konumu arkada ve seviye olarak aşağıdadır. Yanma sistemimizde tam ve eksiksiz olarak yaktığımız yakıttan elde ettiğimiz yüksek ısı, bu teknik yardımıyla bacadan dışarıya atılmadan kazanda kalır. Bu da her yıl ciddi yakıt ekonomisi sağlar. Ayrıca kalorifer kazanının ve bacanın daha geç temizlenmesini sağlar. Bu teknik fazladan işçilik ve malzeme gerektirdiği için üretim maliyetimizi yükseltiyor fakat kaliteli bir kömürün 1 ton fiyatı yaklaşık 210 $ olduğu için kullanıcıya her yıl büyük tasarruf sağlayan ve kazanlarımızın en az yakan kalorifer kazanı olmasına katkı sağlayan bu tekniği bütün kazanlarımızda ısrarla kullanıyoruz. Bu teknikle tonlarca yakıtı kazana doldurup, külünü taşıma ve temizlik zahmetinden de kullanıcıyı kurtarmış oluyoruz.